فهرست

آغاز طرح توسعه اورژانس و درمانگاه بیمارستان شهید رجایی بابلسر

آغاز طرح توسعه اورژانس و درمانگاه بیمارستان شهید رجایی بابلسر با حضور دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، اقای نانواکناری نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی ، شهردار و فرماندار بابلسر و دیگر مسئولین دانشگاه...

طرح توسعه اورژانس و درمانگاه بیمارستان شهید رجایی به همت حاج اسماعیل داوودی پدر شهیدان سبزعلی و رجبعلی داوودی به مبلغ 250میلیون تومان کلنگ زده شد.