فهرست

نو سازی و تجهیز همراه سرای بیماران -2

افتتاح فاز دوم همراه سرای بیمارستان شهید رجایی بابلسر

فاز دوم همراه سرای بیمارستان شهید رجایی بابلسر به همت خانواده مرحوم حق نواز و جمعی از خیرین،روز پنجشنبه ۱۱ مهر به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی،فاز دوم همراه سرای بیمارستان شهید رجایی بابلسر به همت خانواده مرحوم حق نواز و جمعی از خیرین و با حضور رئیس دانشگاه، نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار، امام جمعه و فرماندار بابلسر، رئیس بیمارستان شهید رجایی و دیگر مسئولین روز پنجشنبه ۱۱ مهر به بهره برداری رسید .

فاز دوم همراه سراء بیماران از آغاز تا بهره برداری به روایت تصویر

 

 

 

 

هم اکنون این همراه سراء  مورد استفاده  بیماران عزیز  و همراهان شان قرار دارد ، که از استان های همجوار و شهرستان های دور استان عزیز مان مازندران جهت درمان به بیمارستان شهید رجائی مراجعه می نمایند .

به امید اینکه بتوانیم دردی از درد این عزیزان را التیام بخشیم .

صلوات