فهرست

تاریخچه بیمارستان

بیمارستان تک تخصصی شهید رجائی بابلسر

بیمارستان شهید رجائی ، در سال 1364 با همت نماینده فقید مرحوم مهندس مجد آراء، دکتر سید ناصر حقی متخصص آنکولوژی رادیوتراپی، در محوطه ساختمان هتل قدیم شهرستان بابلسر  بناء و افتتاح شد.

                                                                                                               

در پی مراجعه بیماران سرطانی استان مازندران که در آن زمان استان گلستان را نیز شامل می شد، به تهران و حتی مشهد برای درمان رادیو تراپی و شیمی درمانی ،

و مشکلات اقامت،ایاب و ذهاب علاوه بر مشکلات بی شمار درمان و.....

با پیگیری مرحوم مهندس مجد آراء نماینده وقت مردم بابل ، بابلسر و فریدونکنار  به مدت کمتر از سه سال این پروژه به بهره برداری رسید .

                                                                                                              

از پزشکان زحمت کش در روند ساخت و افتتاح این بیمارستان می توان از دکتر سید ناصر حقی نام برد ،