فهرست

بخش فیزیک رادیوتراپی

در این بخش آماده سازی بیمار برای درمان رادیوتراپی ، اعم از سیمولیشن ، طراحی درمان و محاسبات فیزیک رادیوتراپی انجام می شود . ضمنا انجام دوزیمتری و کنترل کیفی دستگاه های شتابدهنده نیز از وظایف این بخش می باشند .

دکتر علی شبستانی منفرد 

متخصص فیزیک پزشکی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل 

سمت : رئیس بخش فیزیک رادیوتراپی 

سرکار خانم شیوا شوبکلائی

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی  

سرکار خانم سارا دلفان اباذری 

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی 

آقای غلامرضا عطائی 

کارشناس ارشد بیو فیزیک