فهرست

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی

پروژه اول : درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی 

ساختمان درمانگاه  در حال احداث به روایت تصویر :

                                                                               

                                                                          

واحد هایی که در این درمانگاه  طراحی و اجرا خواهد شد:

1- سونوگرافی بایوپسی

2- اتاق ویزیت برای پزشکان 

3- سه سالن انتظار

 

                                                                           

 

                                                                                 


 

 هزینه و مدت زمان اتمام پروژه :

پروژه در زمینی به مساحت 575 متر مربع در ضلع شمالی مرکز، در مدت یکسال طراحی و اجرا خواهد شد. برآورد هزینه جهت ساخت این مرکز بالغ بر 7/291/200/000 ریال از محل اعتبارات طرح تحول سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین می گردد.

هم اکنون این درمانگاه با ظرفیت شش پزشک متخصص رادیوتراپی آنکولوژی ، یک پزشک روانشناس در حال بهره برداری می باشد .

صلوات