فهرست

کلاس اموزشی و توجیهی ارزیابی عملکرد سالیانه

کلاس اموزشی و توجیهی ارزیابی عملکرد سالیانه روز چهارشنبه ۹۷/۰۲/۲۶ با حضور کلیه پرسنل درمانی و غیر درمانی بیمارستان در سالن شهیدان غلامرضازاده برگزار گردید.سرکار خانم عباسپور اموزشهایی در این خصوص ارائه دادند