فهرست

جلسه کمیته اجرایی مرکز در تاریخ چهارشنبه 97/3/30

جلسه کمیته اجرایی مرکز با موضوع تجزیه و تحلیل نتایج بازدید ادواری ارزیابان دانشگاه، نتایج بازدید های مدیریتی بخشها و بازنگری خط مشی ، روش اجرایی ، دستورالعمل وفرایندهای مرکز مورد بحث و برسی قرار گرفت...

مراسم تکریم ومعارفه رئیس بیمارستان شهید رجایی بابلسر

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه، مراسم تکریم ومعارفه رئیس بیمارستان شهید رجایی بابلسر با حضور دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل مورخ 97/1/14در سالن کنفرانس بیمارستان شهید رجایی برگزار شد. گفتنی است : در ادامه مراسم با اهداء لوح تقدیر و قدردانی از خدمات دکتر داریوش مسلمی دکتر شروین شریف پور به عنوان رئیس جدید بیمارستان شهید رجایی بابلسر معرفی شد

بازدید جناب اقای دکتر جان بابایی معاون محترم درمان وزیر بهداشت به همراه جناب اقای دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل

بازدید جناب اقای دکتر جان بابایی معاون محترم درمان وزیر بهداشت به همراه جناب اقای دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از بخش های بیمارستان شهید رجایی

اعزام صلواتی بیماران مرکز توسط خیر جناب آقای رسولی نژاد به مشهد مقدس از یازدهم اسفند 96 لغایت پانزدهم اسفند 96

اعزام صلواتی بیماران مرکز توسط خیر جناب آقای رسولی نژاد بمدت پنج روز به مشهد مقدس از یازدهم اسفند 96 لغایت پانزدهم اسفند 96