فهرست

ششمین جلسه شورای هماهنگی درمان در بیمارستان شهید رجایی بابلسر+(عکس)

ششمین جلسه شورای هماهنگی درمان روز سه شنبه 97/04/19 با حضور جناب اقای دکتر قاسم زاده معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل و رئسا و مدیران بیمارستان ها در سالن شهیدان غلامرضازاده بیمارستان شهید رجایی بابلسر برگزار گردید.