فهرست

برگزاری کلاس آموزشی احیا قلبی ریوی پایه در بیمارستان شهید رجایی

کلاس اموزشی احیا قلبی ریوی توسط جناب اقای واحدی با حضور پرسنل بیمارستان در تاریخ چهارشنبه 97/04/13 در سالن شهیدان غلامرضازاده بیمارستان شهید رجایی بابلسر برگزار گردید.