فهرست

ارتباط با ما

راه های ارتباطی با مرکز پرتو درمانی شهید رجایی بابلسر

شماره تلفن گویا : 01135289259                                

ایمیل مرکز : rajaee@mubabol.ac.ir

شماره فکس مرکز : 01135289262                              

آدرس کانال شبکه اجتماعی : https://t.me/shahidrajaeebabolsar