فهرست

هر روز که خدمتت مایع نجات انسانی می شود آن روز روز توست.

گرامی داشت روز جهانی حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه بیمارستان شهید رجائی با حضور مسئولین به روایت تصویر

دکتر شریف پور رئیس بیمارستان ، خانم دنگ پیایی و هیئت همراه از اداره امور آزمایشگاهی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل، به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی از پرسنل آزمایشگاه بیمارستان تجلیل کردند.

                                                                                                        

​​​​​​

 

همکار آزمایشگاهی عزیز روزت مبارک*

یک شنبه 31 فروردین 99
#هرخانه _یک _پایگاه_سلامت
# به یاری خدا_کرونا_را_شکست_می دهیم
صلوات
روابط عمومی