فهرست

ایستگاه صلواتی به مناسبت آخرین روز هفته دفاع مقدس

هرساله در آخرین روز هفته دفاع مقدس،پایگاه بسیج بیمارستان با همکاری روابط عمومی ایستگاه صلواتی در ورودی درمانگاه بیمارستان برپا می گردد+تصویر

صلوات