فهرست

آغازپروژه ساخت بیمارستان 280 تختخوابی بابلسر

پروژه بیمارستان 280 تختخوابی که کلنگش 27 اسفند 1399 در محوطه مرکز شهید رجائی بابلسر به زمین خورد ، امروز با تخریب ساختمان هتل قدیم آغاز به کار کرد .

آغاز پروژه به روایت تصویر 

 

روابط عمومی