فهرست

طرح رایگان واکسیناسیون آنفولانزا برای بیماران بیمارستان

خانم کامران مسئول کمیته کنترل عفونت بیمارستان : طرح رایگان واکسیناسیون آنفولانزا امسال در شرایط سخت کرونائی ،برای بالا بردن سطح ایمنی بیماران عزیز این بیمارستان با همکاری مرکز بهداشت شهرستان بابل انجام می شود.

وی افزود : در این طرح به ترتیب، اول بیمارانی که در حال شیمی درمانی هستند واکسینه شده ، و در مرحله دوم بیمارانی که در حال رادیوتراپی هستند واکسینه می شوند.

خانم کامران ، ضمن تقدیر و تشکر از همکاری بسیار خوب همکاران مرکز بهداشت بابل که مجدانه ما را در این امریاری  کردند ، افزودن در مرحله سوم این طرح که هم اکنون در حال اجراء می باشد ، بیمارستان از طریق پیامک به بیمارانی گرامی که درمان شان تمام شده و دوره پیگیری درمان را طی می کنن خبر رسانی می کند تا جهت انجام واکسن آنفولانزا به این مرکز مراجعه فرمایند

لازم ذکر است ، واکسن آنفولانزا هرسال اول مهر  با همکاری مرکز بهداشت بابل برای همکاران انجام می شد.

صلوات 

روابط عمومی