فهرست

جلسه مدیریت اجرایی مرکز سه شنبه 19 بهمن ساعت 10:30

جلسه مدیریت اجرایی

 به اطلاع اعضای مدیریت اجرایی بیمارستان جلسه مدیریت اجرایی مرکز سه شنبه 19 بهمن راس ساعت 10:30 در سالن اجتماعات شهیدان غلامرضازاده برگزار خواهد شد.