فهرست

تشکر و قدردانی از پزشکان مرکز به مناسبت روز پزشک

تشکر و قدردانی پرستاران شهید رجایی بابلسر از مدیریت و پزشکان محترم و زحمتکش این مرکز به مناسبت روز پزشک

پزشکان ضامن سلامت جامعه، امنیت روحی بیماران و فرشتگان نجاتی هستند که درد جسم را با روح بلندشان در سایه لطف الهی التیام می بخشند.

يكم شهريور ماه، سالروز ولادت بزرگ دانشمند و طبيب برجسته نامدار ايراني، شيخ الرئيس ابوعليسينا و روز پزشك بر تمامي طبيبان فرزانه و جامعه پزشكي ايران اسلامي خجسته باد.

تشکر و قدردانی پرستاران شهید رجایی بابلسر از مدیریت و پزشکان محترم و زحمتکش این مرکز به مناسبت روز پزشک