فهرست

برگزاری کلاس آموزشی و تمرین آتش نشانی در بیمارستان شهید رجایی بابلسر

در تاریخ چهارشنبه 1397/03/30 کلاس اموزشی و تمرین اتش نشانی در محوطه بیمارستان با حضور پرسنل بیمارستان و تیم تخصصی برگزار گردید..